Celem stowarzyszenia jest:

Cele Stowarzyszenia według Statutu miały być realizowane przez:
  1. prowadzenie działalności oświatowej wśród członków stowarzyszenia i młodzieży polegająca na organizacji konkursów zawodowych i turniejów
  2. organizację zjazdów absolwenckich, turnieje olimpiady sportowo- kulturalne, wyjazdy turystyczne i na imprezy kulturalne oraz targi i wystawy,
  3. organizowanie spotkań i wzajemnych wizyt z innymi stowarzyszeniami,
  4. upowszechnianie wiedzy o międzynarodowych unormowaniach w zakresie praw człowieka i obywatela oraz zasady funkcjonowania Unii Europejskiej poprzez konferencje naukowe i spotkania z osobami zajmującymi się tą problematyką.