Kontakt

Chełmskie Stowarzyszenie Budowlanych
ul. Batorego 1
22-100 Chełm
tel/fax 82 563 18 91
Nr KRS 0000304793
REGON 060362110
Nr rachunku Bankowego
Bank PKO SA 59 1240 2223 1111 0010 4341 4162